Seminarium „Muzeum. Udostępnij!”

Zapraszamy do udziału w seminarium „Muzeum. Udostępnij!”, które odbędzie się w naszej siedzibie 24 października. Wydarzenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, nauczycieli i osób pracujących w instytucjach kultury oraz w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Seminarium jest podsumowaniem dwuletniego projektu prowadzonego przez Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy ze Stowarzyszeniem Perspektywa, Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni” i Stowarzyszeniem Non Stop, przy wsparciu Marinmuseum z Karlskrony oraz Stena Line.

Podczas seminarium można będzie dowiedzieć się więcej o projekcie „Muzeum. Udostępnij!”: jego przebiegu, metodach działania i efektach. Będzie to także okazja do wzięcia udziału w warsztatach i wspólnego zastanowienia się nad sposobami poszerzania grupy odbiorców instytucji kultury, zdobycia wiedzy w zakresie edukacji medialnej i nawiązania nowych kontaktów, które mogą zaowocować wspólnymi działaniami.

Projekt „Muzeum. Udostępnij!” skierowany był do kadry oraz podopiecznych gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych. W ramach projektu dzieci przygotowały własne ścieżki zwiedzania i oprowadzały po wystawie stałej muzeum swoich rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Pomogły im w tym m.in. warsztaty medialne kształtujące umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji z rozmaitych źródeł, ich krytycznym ocenianiem i prezentowaniem. Przedsięwzięcie miało na celu rozwój kompetencji informacyjnych i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, wzmocnienie więzi rodzinnych uczestników, integrację społeczności lokalnej oraz poszerzenie grupy odbiorców oferty muzeum.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wydarzenie odbywa się w języku polskim. Organizator zapewnia obiad i przerwy kawowe, nie pokrywa zaś kosztów podróży i ewentualnego noclegu.

Program:

24 października 2016 (poniedziałek)

10.45 – 11.15 – rejestracja uczestników, poczęstunek

11.15 – 12.15 – otwarcie seminarium przez przedstawicieli Muzeum Emigracji w Gdyni i partnerów projektu

Co było na początku, czyli mali przewodnicy z Sunnadalskolan

Peter Skogsberg

Udostępnianie muzeum

Agnieszka Kaim

12.15 – 12.30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.15 – dwa warsztaty odbywające się równolegle (do wyboru):

Jak zaangażować odbiorców?

Paulina Jędrzejewska, Karolina Pluta

Uczestnicy i uczestniczki warsztatu będą mieli okazję poznać kulisy projektu „Muzeum. Udostępnij!”. Będzie to przestrzeń, by zapytać zespół muzeum i kadrę świetlic o najważniejsze elementy programu, dowiedzieć się, co jest sukcesem projektu i przyniosło satysfakcję oraz co stanowiło największe wyzwanie, czy po prostu nie wyszło według planu. Wspólnie zastanowimy się, co kryje się pod hasłami: zaangażowanie odbiorców i partycypacja w instytucji kultury. Celem warsztatu oprócz prezentacji dobrych praktyk jest również zainspirowanie do zaangażowania własnych odbiorców i realizacji podobnego działania w ramach swojej instytucji, organizacji.

Media w działaniach edukacyjnych

Grzegorz D. Stunża

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę na temat wykorzystywania mediów w działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej. Skupimy się na możliwościach używania mediów w działaniach projektowych i na podnoszeniu kompetencji medialnych i cyfrowych w instytucjach kultury, świetlicach, organizacjach pozarządowych. Porozmawiamy o sposobach wykorzystywania mediów przez dzieci i młodzież, przypadkach realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych wykorzystujących nowe technologie komunikowania oraz zajmiemy praktyczną edukacją w zakresie używania mediów do działań edukacyjnych.

14.15-15.00 – obiad

15.00 – 16.00 – Oprowadzanie po wystawie stałej przez dzieci biorące udział w projekcie

16.10 – 17.30

Sieciowanie – połów zasobów

Paulina Jędrzejewska, Karolina Pluta

Co o sobie wiemy? Czy i jak możemy wspólnie działać? Co jest mocną stroną naszych organizacji, instytucji, grup i zespołów? Jakimi metodami pracujemy i jak możemy się nimi wymieniać? Przy okazji podsumowania projektu „Muzeum. Udostępnij!” proponujemy spotkanie sieciujące, które ma być okazją do wymiany wiedzy pomiędzy wszystkimi uczestnikami wydarzenia. Zależy nam na budowaniu bazy do dalszych działań zawodowych, służących angażowaniu uczestników i dotarciu instytucji do nowych grup odbiorców. Celem jest zapoczątkowanie tworzenia sieci kontaktów, dzięki której uczestnicy będą mogli w przyszłości korzystać ze wzajemnych doświadczeń, metod pracy, porad i wsparcia, oraz wspólnie tworzyć przedsięwzięcia rozwijające idee projektu „Muzeum. Udostępnij!”.

Zapisy:

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy do dnia 21 października 2016 na adres: a.kaim@muzeumemigracji.pl

Prelegenci i prowadzący warsztaty:

Paulina Jędrzejewska – doświadczona trenerka, certyfikowany coach grupowy, socjolożka i antropolożka kultury. Tworzy programy i scenariusze zajęć pozaformalnej edukacji. Wykorzystuje twórczo nowe media w kulturze i edukacji. Od 5 lat w Fundacji Culture Shock realizuje warsztaty medialab oraz dizajnu z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego i metody design thinking. Działa na polu nowych technologii, sztuki w przestrzeni publicznej i partycypacji. Zaangażowana w publiczną działalność na rzecz rozwoju warszawskich projektów miejskich. Tworzy instalacje w przestrzeni publicznej, którą traktuje jako miejsce dialogu i budowania kapitału społecznego. Z ramienia Fundacji Culture Shock członkini Koalicji Otwartej Edukacji oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Agnieszka Kaim – główna specjalistka ds. edukacji w Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie m.in. koordynuje projekty „Muzeum. Udostępnij!”, „Gdynia wielokulturowa – tradycja gościnności” oraz „MEGafon Kultury”. Prezeska Fundacji Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!”. Jako edukatorka i animatorka społeczna współpracowała z licznymi instytucjami i organizacjami, m.in. z Gdańską Galerią Miejską („Idealna.Lab”) czy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Uczestniczka programu British Council „Active Citizens – Aktywna Społeczność”. Autorka i koordynatorka projektów społeczno-kulturalnych, m.in. projektu „VIDEO!” – warsztatów vidżejskich wyrównujących szanse dziewcząt w dostępie do nowych technologii. Laureatka nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za stworzenie i realizację strategii działań edukacyjnych w Muzeum Emigracji (2016).

Karolina Pluta – animatorka kultury, pedagożka teatru, członkini zarządu Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, performerka. Studiowała polonistykę i stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, w którym m.in. zarządzała pracą sieci Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie. Autorka projektów społecznych i materiałów edukacyjnych dla animatorów kultury, bibliotekarek i nauczycieli. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi – prowadzi szkolenia, konsultacje społeczne i warsztaty dla młodych ludzi, pracowników instytucji kultury, nauczycieli, lokalnych liderów i seniorów. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i kurs artcoachingu. Współpracuje z Instytutem Teatralnym i Warszawską Operą Kameralną. Prowadzi autorskie warsztaty „Błąd w sztuce, czyli jak mówimy i myślimy o porażkach”.

Peter Skogsberg – edukator muzealny w Marinmuseum w Karlskronie, z którym współpracuje od 2000 roku. Od 1992 roku nauczyciel szwedzkiego i zajęć obywatelskich w szkole podstawowej, w której ok. 95% uczniów stanowią dzieci z rodzin imigrantów czterdziestu nacji, w tym uchodźców. Specjalizuje się w nauczaniu dzieci, których językiem ojczystym nie jest szwedzki i uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Autor edukacyjnych projektów społeczno-kulturalnych skierowanych do dzieci ze środowisk defaworyzowanych, m.in. „Mini-Guides” czy „Theatre in the borderland”. W uznaniu za jego dorobek w edukacji i integracji społecznej został m.in. odznaczony nagrodą „Karlskrona Municipality Democracy Award” (2011) i nagrodą „The Gold Book” dla wybitnych nauczycieli (2008).

Grzegorz D. Stunża – adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wykładowca, badacz, trener i autor materiałów szkoleniowych. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i kompetencjami medialnymi/cyfrowymi. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej (olimpiadacyfrowa.pl). Ekspert finansowanego przez MEN projektu „Cybernauci” (cybernauci.edu.pl). Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją Nowoczesna Polska i Muzeum Emigracji. Stypendysta MKiDN w zakresie animacji i edukacji kulturalnej (2013). Prowadzi blog edukatormedialny.pl.

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Kaim

tel. 58 670 41 56

tel. kom. 539 998 941

a.kaim@muzeumemigracji.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia