SUPLEMENT – „Cel pobytu”

Plakat cyklu wystaw o nazwie Suplement. Na jasnoniebiesko -białym tle widać zabawkowy model radzieckiego samolotu. Na całym plakacie rozmieszczone czarne litery z tytułem cyklu oraz wystawy "Cel Pobytu".

W ramach interwencji artystycznych „SUPLEMENT” kontynuujemy rozmowy z artystami emigrantami o sztuce, wrażliwości na zmiany i trudnych sytuacjach migracyjnych. Tym razem od 17 lipca do 2 października 2022 roku zaprezentujemy „Cel pobytu” ukraińskiego artysty wizualnego i kuratora Yuriya Bileya.

 


[Українська версія нижчe]

Pytanie o cel pobytu, słyszane przy przekraczaniu polskiej granicy zainspirowało artystę Yuriya Bileya do zatytułowania w ten sposób pracy, opowiadającej o emigranckim życiu. Artystyczną prezentację tworzy ponad 160 przedmiotów przywiezionych w trakcie przeprowadzki z Ukrainy do Polski.  Ulubione ubrania, znoszone buty, książki i albumy, monety, zdjęcia, dokumenty, stara maszyna do pisania czy dzieła sztuki otrzymane od przyjaciół tworzą subiektywny, sentymentalny i za razem intrygujący biograficzny autoportret artysty. Praca dotyka tematu tożsamości, wspomnień i zbiorowej pamięci.
Yuriy Biley urodzony w 1988 roku w Użhorodzie (Zakarpacie, Ukraina) tworzy instalacje, cyfrowe kolaże i grafiki, prace o charakterze postkonceptualnym, realizuje działania post artystyczne. Poza tematem emigracji, prace są reakcją na bieżące wydarzenia społeczne i polityczne. Zawierają się w nich wyobrażenia o świecie pozbawionym fundamentalnych dzisiaj problemów. Projekty opierają się na osobistych doświadczeniach, które artysta buduje za pomocą̨ zapożyczeń i cytatów. Interesuje go tekst i wpływ języka jako czynnika kulturotwórczego. W komunikatach odczytujemy postawę obywatelską i stałe odnoszenie się do wątków tożsamościowych autora.  

***

16 lipca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z artystą, które poprowadzi historyczka sztuki, kuratorka i badaczka Aleksandra Grzonkowska.

Wystawa stała w tym dniu będzie czynna do godz. 20:00, a w godz. 17:30-20:00 wstęp będzie bezpłatny. Wejście na wystawę stałą na podstawie bezpłatnego biletu – do pobrania w kasie.


Dostępność wystawy czasowej SUPLEMENT „Cel pobytu” dla osób z niepełnosprawnościami

 

Pokaz pracy „Cel pobytu” w ramach cyklu „SUPLEMENT”

Autor pracy: Yuriy Biley

Kurator cyklu: Maksymilian Bochenek

Tekst do pracy: Sylwia Hejno

Koordynacja produkcji: Monika Górka, Hanna Gryka

Dostępność: Marta Otrębska

Projekt graficzny*: Julia Porańska

Komunikacja/promocja: Agnieszka Długosz-Trąbińska, Michalina Domoń, Adrianna Lasinkiewicz

Wsparcie techniczne: Marcin Brzeski, Krzysztof Gładysz, Przemysław Janczewski

Specjalne podziękowania dla Lilii Antoniuk, Sylwii Hejno, Aleksandry Zielonki oraz Galerii Labirynt

*W projekcie graficznym wykorzystano fotografię z Archiwum Galerii Labirynt autorstwa Wojciecha Pacewicza

***

Patroni medialni:

Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Radio TOK FM
Trojmiasto.pl
SZUM
NN6T

 

***

 

Opis pracy:

„Cel pobytu”  
Yuriy Biley   
2019 – teraz
instalacja + audio
164 obiekty
2 h 12 min

 

„Cel pobytu?” – słyszy za każdym razem Yuriy Biley, gdy przekracza polską granicę, chociaż od lat ma tutaj swój dom. Pytanie, na wstępie rozróżniające na „obcych” i „swoich” stanowi dla przyjezdnych wstęp do migranckiej baśni o wielu możliwych
zakończeniach, dla artysty nabiera ono szczególnego znaczenia.

 

Masa przedmiotów o rozmaitej wartości i proweniencji, jak: przywieziona w walizkach
odzież, znoszone buty, książki i albumy, monety, fotografie, dokumenty, stara
maszyna do pisania, torebka cukru, zgrabny, dziś designerski stolik kawowy czy
bazarowa torba z polipropylenu obok dziesiątków dzieł sztuki sprezentowanych
przez zaprzyjaźnionych artystów, układają się w rodzaj martwej natury-rzeźby, a
zarazem biograficznego autoportretu. Praca ta, mówiąca o ukraińskich korzeniach
i imigranckim życiu, dotyka tematu tożsamości, indywidualnych wspomnień, a
także pamięci zbiorowości.

 

W tym żmudnym procesie przywoływania wydarzeń i wrażeń z przeszłości równie ważna jak fakty jest osobliwa niepamięć – to, co zostało zamazane przez upływ czasu i powraca w formie zmodyfikowanej przez tęsknotę. Bardziej słusznie niż o nostalgii, byłoby jednak mówić o ostalgii*, specyficznej dla państw bloku postradzieckiego. Dla
Yuriya Bileya wspomnienia o tamtych czasach są nieodłącznie związane z
dzieciństwem. Jednym z materialnych nośników historii jest zabawka, radziecki
samolocik pochodzący z bazaru w Dniprze. Podobnie jak inne elementy instalacji,
stanowi on medium dla tego, co możemy nazwać bezpowrotnością. 

 

Sylwia Hejno / Archiwum Galerii Labirynt

 

 

 

*Pojęcie „ostalgii”pochodzi z języka niemieckiego i składa się ze słów „ost”, czyli „wschód” oraz „nostalgia”. Po raz pierwszy użył go artysta kabaretowy Uwe Steimle w 1992 r.Przykład kulturowej ostalgii stanowi film Wolfganga Beckera „Good Bye, Lenin”.

 

 


„SUPLEMENT”
kurator: Maksymilian Bochenek
Muzeum Emigracji w Gdyni / ostatnia sala wystawy stałej

 „Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W”
Joanna Malinowska & C.T. Jasper
05.06.-10.07.2022

„Cel pobytu” Yuriy Biley

17.07 – 02.10.2022, spotkanie z artystą: 16.07 o godz. 17.00 poprowadzi Aleksandra Grzonkowska

„…że Cię nie opuszczę”
Lesia Pczołka & Uladzimir Hramovitch


UA

«Cel pobytu» («Мета перебування»)                                                                     

Yuriy Biley 2019 –досьогодні                                                                                   
Виставка + аудіо

162 об’єкти

 «Мета перебування?» – чує  Yuriy Biley щоразу, коли перетинає польський кордон, хоча вже багато років його дім тут, у Польщі. Питання, яке вже на самому початку ділить на «чужих» і «своїх», є для приїжджих вступом до мігрантської казки з безліччю можливих закінчень, а для митця набуває особливого значення.

Багато предметів різної цінності та походження, таких як: одяг, привезений у валізах, поношене взуття, книги та альбоми, монети, фотографії, документи, стара друкарська машинка, торбинка цукру, акуратний, сьогодні вже дизайнерський журнальний столик або поліпропіленова базарна сумка поряд із десятками творів мистецтва, подарованих друзями-художниками, утворюють своєрідний натюрморт-скульптуру, а водночас і біографічний автопортрет. Ця робота розповідає про українське коріння та іммігрантське життя, зачіпає тему ідентичності, індивідуальних спогадів та колективної пам’яті.

У цьому безперервному процесі пригадування подій і вражень з минулого, факти є настільки ж важливими, як і своєрідне забуття – того, що було розмито плином часу і що повертається змодифіковане тугою. Однак, правильніше було б говорити про „остальгію”, характерну для країн пострадянського блоку, ніж про ностальгію. Для Yuriya Bileya спогади про ті часи нерозривно пов’язані з дитинством. Одним із матеріальних носіїв історії є іграшка, радянський літачок з базару в Дніпрі. Як і близько двохсот інших елементів виставки, це точка відліку для того, що ми можемо назвати безвороттям. 

Sylwia Hejno/Архів Galerii Labirynt

* Термін «остальгія» походить з німецької мови і складається зі слів «ost», що означає «схід» і «ностальгія». Вперше його використав артист кабаре Uwe Steimle у 1992 році. Прикладом культурної остальгії є фільм Wolfganga Beckera «Good Bye, Ленін».

 

***

Показ виставки „Cel pobytu / Мета перебування” в рамках циклу „SUPLEMENT”

Автор: Yuriy Biley

Куратор циклу: Maksymilian Bochenek

Текст: Sylwia Hejno

Координація виробництва: Monika Górka, Hanna Gryka

Консультації з доступності: Marta Otrębska

Графічний проєкт*: Julia Porańska

Зв’язок з громадскістю: Agnieszka Długosz-Trąbińska, Michalina Domoń, Adrianna Lasinkiewicz

Технічне забечпечення: Marcin Brzeski, Krzysztof Gładysz, Przemysław Janczewski

Особлива подяка Lilii Antoniuk, Sylwii Hejno, Aleksandrze Zielonce та Galeria Labirynt

*В графіці використано фотографію Wojciecha Pacewicza з архіву Galerii Labirynt


 

 

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia