Szkolenie dla przewodników miejskich

Kolorowe ścianki z plakatami różnych miejsc na całym świecie, gdzie emigrowali Polacy: do Ameryki Południowej, Australii, Wielkiej Brytanii

Rekrutacja zakończona.


Zapraszamy na szkolenie z zakresu tematyki wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Kurs odbędzie się w dwóch terminach: 18-20.03.2016 r. oraz 1-3.04.2016 r., w siedzibie Muzeum przy ul. Polskiej 1. Prosimy o wskazanie terminu dogodnego dla Państwa w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenie skierowane jest do dyplomowanych przewodników turystycznych zrzeszonych w pomorskich oddziałach PTTK i obejmować będzie m.in. prezentację tematów pojawiających się na wystawie stałej, historię Dworca Morskiego oraz działalność instytucji. Zakończy się egzaminem teoretycznym, który zostanie przeprowadzony w osobnym terminie – szczegóły zostaną podane podczas zajęć.

Uczestnicy szkolenia, którzy zdadzą egzamin, uzyskają certyfikat umożliwiający oprowadzanie grup po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni oraz w ramach innych projektów organizowanych przez Muzeum.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (POBIERZ) i przesłanie go do dnia 14.03.2016 r. (włącznie z tym dniem) na adres: szkolenia@muzeumemigracji.pl.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 50,00 zł. Prosimy o uiszczanie opłaty w kasach Muzeum, można będzie tego dokonać bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć. W kursie jednorazowo będzie mogło wziąć udział maksymalnie 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje organizacyjne można uzyskać pisząc na adres szkolenia@muzeumemigracji.pl lub pod numerem telefonu 58 670 41 61 (oprócz poniedziałków).

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia