Tour de Bobkowski blisko mety!

Warsztaty literackie na temat „Szkiców piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego 25 października i wykład o wątku autobiograficznym w jego wojennym dzienniku 26 października zamkną cykl wydarzeń w Muzeum Emigracji w Gdyni poświęconych słynnemu pisarzowi.

Od początku września Muzeum Emigracji w Gdyni przybliża postać pisarza emigracyjnego, Andrzeja Bobkowskiego. W ramach „Tour de Bobkowski” odbyły się warsztaty kaligraficzne, miejska gra rowerowa i szereg zajęć dla uczniów i rodzin z dziećmi. Projekt organizowany jest przy okazji digitalizacji bogatego zbioru pamiętników, opowiadań, fotografii i listów Bobkowskiego znajdujących się w zbiorach PIASA (Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce), przeprowadzanej przez nowojorską placówkę we współpracy z Muzeum Emigracji.

Na zakończenie „Tour de Bobkowski” 25 października poznać można lepiej kunszt pisarza w trakcie warsztatów literackich. Poprowadzi je dr hab. Maciej Nowaka, który następnego dnia zaprosi również na wykład otwarty wprowadzający w skomplikowane emigracyjne losy Bobkowskiego i tajemnice jego unikalnego stylu.

 

Warsztaty literackie: Jak zrobiony jest dziennik wojenny Andrzeja Bobkowskiego

25 października | godz. 18.00 | Muzeum Emigracji | sala multimedialna

Obowiązują zapisy: warsztaty@muzeumemigracji.pl

Warsztaty poświęcone będą dziennikowi wojennemu Andrzeja Bobkowskiego. To długi cykl zapisów, które autor prowadził od września 1939 do listopada 1946. Część z nich przepadła, jednak dziewięć obszernych zeszytów zachowało się i obecnie przechowywane są w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku (PIASA). Prowadzone w czasie niemieckiej okupacji Francji notatki z tych lat stały się podstawą kultowych „Szkiców piórkiem”, najsławniejszej książki Andrzeja Bobkowskiego. Warsztaty, które poprowadzi dr hab. Maciej Nowak z KUL, autor monografii „Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego”, mają pokazać, czym w istocie był i w jaki sposób został zrobiony dziennik wojenny autora „Szkiców piórkiem”.

 

Wykład otwarty: Stałem się nagle niczym… Wątek autobiograficzny w dzienniku wojennym Andrzeja Bobkowskiego

26 października | godz. 18.00 | Muzeum Emigracji | sala kinowa

Prowadzony we Francji dziennik Andrzeja Bobkowskiego z lat 1939-1946 nie był wyłącznie miejscem zapisu aktualnych wydarzeń. Różni go od późniejszych „Szkiców piórkiem” między innymi silnie zaznaczona obecność wątku autobiograficznego. Autor notował bieżące wypadki, łącząc z tym opowiadanie o dalszej i bliższej przeszłości. Prowadzenie dziennika stało się zatem okazją do rekonstrukcji historii osobistej, co interpretować można jako stabilizację tożsamości. Wplecione w dramatyczne wydarzenia niemieckiej okupacji wspomnienia z dzieciństwa i młodości, a także refleksja nad dokonującą się w autorze ewolucją, sprawiają, że oryginalne zapisy Bobkowskiego pokazuje nam jego inną, dotąd nieznaną twarz.

Wykład poprowadzi dr hab. Maciej Nowak (KUL), autor monografii „Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego”.

 

O projekcie digitalizacji dorobku Andrzeja Bobkowskiego

„Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Etap I: Andrzej Bobkowski” to interdyscyplinarny projekt badawczo-edukacyjny mający na celu zdigitalizowanie rękopisów Andrzeja Bobkowskiego przechowywanych w PIASA w Nowym Jorku oraz popularyzację w Polsce zarówno twórczości i postaci wybitnego emigracyjnego pisarza, jak i stworzenie dostępu i upowszechnianie w skanów materiału archiwalnego.

W Nowym Jorku zakończył się obecnie proces digitalizacji. Wykonanych zostało pond 3000 skanów – zdigitalizowana została cała kolekcja Bobkowskiego. Dr hab. Maciej Nowak (KUL), badacz i wydawca dzieł Bobkowskiego przygotowuje krytyczne opracowanie rękopisów, które stały się podstawą do wydania „Szkiców piórkiem”. W przyszłym roku Muzeum Emigracji w Gdyni wyda rękopisy drukiem. Dzienniki Bobkowskiego zostaną przekazane czytelnikowi bez transkrypcji – w postaci przedrukowanych skanów. Powstanie wyjątkowa edytorsko publikacja z komentarzem naukowym, którą nazwać można monografią materialną powstałego i przechowywanego na emigracji dziennika Bobkowskiego.

 

Andrzej Bobkowski

Andrzej Bobkowski (1913-1961) wymyka się jednoznacznym definicjom. Określić go można mianem pisarza, lepiej jednak pasuje do niego określenie uważnego obserwatora i komentatora rzeczywistości XX wieku. Publikował opowiadania i szkice, ale najważniejszymi dziełami jego życia są dzienniki i korespondencja, w których – w formie ukazującej mistrzostwo słowa – zawarł diagnozę kondycji współczesnego świata. Lata II wojny światowej Bobkowski spędził we Francji. Owocem tego czasu są „Szkice piórkiem. Francja 1940 – 1944″. Od roku 1948 aż do śmierci Bobkowski mieszkał w dalekiej Gwatemali, gdzie nie przerwał pisania dzienników i bogatej korespondencji – między innymi z Jerzym Giedroyciem, Tymonem Terleckim czy Jarosławem Iwaszkiewiczem.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner: Rowerowa Gdynia

Patroni medialni: Magazyn Książki | Booklips.pl | Radio Gdańsk | Trojmiasto.pl | Wyborcza Trójmiasto |CoJestGrane24

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia