Polski Przegląd Migracyjny / The Polish Migration Review 1/2017

Polski Przegląd Migracyjny to wydawane dwa razy do roku czasopismo naukowe w języku polskim
i angielskim. Zawiera artykuły, recenzje, rozmowy i prezentuje zbiory Muzeum Emigracji.

Wydawcą jest Muzeum Emigracji w Gdyni.

W numerze znalazły się m.in. teksty analizujące przyczyny i zakres kryzysu migracyjnego, z którym mierzy się Europa, a także jego polityczne i społeczne echa w Europie Centralnej. Analiza polityki migracyjnej we Włoszech, do których tylko w 2015 roku przybyło 149 tysięcy imigrantów czy analiza sytuacji na Ukrainie, gdzie z powodu wojny hybrydowej zmuszonych do zmiany miejsca pobytu było 3 mln osób.

Numer zamykają teksty poświęcone współczesnej polskiej emigracji Polaków do Islandii oraz sprawozdanie z pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej „Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej”.

Redaktorem naczelnym jest dr Rafał Raczyński, kierownik Działu Historyczno – Badawczego w Muzeum Emigracji, a w Radzie Naukowej zasiadają uznani badacze migracji z Polski, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch.

Czasopismo trafi do bibliotek, instytutów naukowych
i muzeów.

Pobierz Polski Przegląd Migracyjny w wersji PDF

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia