Warsztaty z Pete Kercherem

Gdzie kończy się miasto? Jak kreatywnie zintegrować portowe tereny z miejskim centrum? Czy droga do Dworca Morskiego może być przyjemną trasą dla spacerowiczów? Przed nami druga edycja warsztatów Gdynia-Design for all prowadzonych przez Pete Kerchera, mających na celu zbudowanie świadomości przemyślanego i zrównoważonego projektowania przestrzeni miejskich. Tym razem Centrum Designu Gdynia w porozumieniu z Muzeum Emigracji podejmie się urozmaicenia infrastruktury szlaku pieszego ciągnącego się od Placu Kaszubskiego do ul. Polskiej. Nabór na warsztaty rusza 14 października.

Tematem drugiej edycji warsztatów „Gdynia-Design for All” jest przedłużenie szlaku pieszego, który niedługo stanie się często uczęszczaną trasą nie tylko przez mieszkańców miasta, ale i turystów odwiedzających Muzeum Emigracji w Gdyni. Zadanie uczetsników polegać będzie na zaproponowaniu niskobudżetowych rozwiązań, które zachęcą mieszkańców do spacerowania dotąd raczej sporadycznie uczęszczanym szlakiem, czyli od Placu Kaszubkiego do ul. Polskiej, gdzie na przełomie 2014/ 2015 roku otwarta zostanie siedziba Muzuem Emigracji. Celem warsztatów jest także zagospodarowanie przestrzeni w taki sposób, aby stanowiła naturalne przedlużenie ciągu komunikacyjnego od centrum miasta. Efekt zostanie osiągnięty dzięki projektom koncepcyjnym, które wejdą w artystyczny dialog z portowym otoczeniem, jak i historycznym kontekstem miejsca. Konwencja rozwiązań ma pomóc zachować charakter terenów industrialnych, czyniąc jednocześnie przestrzeń przyjaźniejszą dla mieszkańców i turystów, którzy – szczególnie w sezonie letnim – licznie docierają do Gdyni na pokładach statków pasażerskich.

Warsztaty rozpoczną się 17 oraz 19 października od dwóch moderowanych spacerów, mających na celu zapoznanie się z potrzebami i niedogodnościami, jakie napotykają w tym miejscu mieszkańcy Gdyni. W połowie miesiąca rozpocznie się również rekrutacja uczestników warsztatów. Ponownie będą to studenci kierunków projektowych Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, którzy znów pod okiem Pete Kerchera, ambasadora organizacji EIDD Design for All Europe, czyli organizacji wspierającej czynną interakcję i komunikację pomiędzy teorią a praktyką projektowania dla wszystkich, opracują rozwiązania dla wybranego obszaru.

Pierwsza edycja warsztatów miała miejsce na przełomie lat 2011/2012 i poświęcona była dzielnicy Gdynia-Dąbrowa. Grupa studentów zmierzyła się wówczas z tematem ulepszenia infrastruktury gdyńskiego osiedla, którego szlaki komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników. Nieergonomiczne schody, trudno dostępne podjazdy czy zbędne oznakowania utrudniają swobodne poruszanie się osobom nie w pełni sprawnym czy w podeszłym wieku. Pomysłodawcą, organizatorem i głównym koordynatorem było Centrum Designu Gdynia, we współpracy z wiceprezydentem Miasta Gdyni Michałem Guciem i wybranymi przedstawicielami jednostek miejskich Urzędu Miasta Gdyni. Realizacja koncepcji powstałych podczas warsztatów będzie mieć miejsce wiosną 2014 roku. Obecnie przygotowywane są projekty wykonawcze.

Potrzeba realizacji warsztatów wynikła jako część inicjatywy „Gdynia w dialogu z mieszkańcami” podjętej przez Urząd Miasta Gdyni w roku 2010. Opierała się ona na prowadzeniu polityki lokalnej i regionalnej poprzez kształtowanie efektywnych systemów konsultacji społecznych i włączaniu obywateli w formułowanie strategii rozwoju. Działanie świadomie miało na celu aktywizować społeczeństwo do udziału w kwestiach kształtowania przestrzeni publicznej dzięki wspólnemu dialogowi władz samorządowych i mieszkańców miasta, czyli w tym przypadku odbiorców wprowadzanych zmian. W efekcie działania w przestrzeni miejskiej można określić jako „partycypatywne”, oparte na współdziałaniu, zwiększające rolę mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym działań w mieście.

Tymczasem rusza II edycja warsztatów, a nabór rozpoczyna się już 14 października 2013. Zgłoszenia na zgloszenie@centrumdesignu.gdynia.pl. Liczba uczestników ograniczona.

Plan warsztatów

Wstęp 17.10. godz. 17:30 oraz 19.10. godz. 11:00 – moderowany spacer w celu przeprowadzenia dialogu z mieszkańcami miasta (we współpracy z działem Innowacji Społecznych PPNT). Zbiórka pod pomnikiem Antoniego Abrahama.

Etap 1: 05–06.11.2013 – wycieczka z uczestnikami w teren, warsztaty

Etap 2: 27.11.2013 – kontynuacja warsztatów

Finał: 28.11.2013 – prezentacja prac przez przedstawicielami jednostek miejskich w ramach urodzin Centrum Designu Gdynia

Pete Kercher – Prowadzący – Ambasador, członek i założyciel EIDD Design for All Europe, czyli organizacji wspierającej czynną interakcję i komunikację pomiędzy teorią a praktyką projektowania dla wszystkich. Wykładowca i autor wielu publikacji, wybitny jeżeli chodzi o konsultacje w sprawach wykorzystania designu w strategiach miasta. Prelegent podczas międzynarodowych konferencji i seminariów, szanowany członek wielu organizacji naukowych, konsultingowych i publicystycznych oraz juror na międzynarodowych konferencjach i rozdaniach nagród. Obywatel świata, zorientowany w najnowszych trendach w sprawach projektowania, ale przede wszystkim aktywny propagator idei Design for All, czyli projektowania dla wszystkich.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia