Wdrożenie Modelu zapewniania dostępności oferty w Muzeum Emigracji w Gdyni

Dokument projektu PFRON Kultura bez barier. Na górze logotypy unijne i rządowe. Na dole treść dofinansowania. Na dole logotyp muzeum emigracji.

W 2022 i 2023 roku realizujemy grant, którego celem jest zwiększenie dostępności naszego Muzeum.

Zaplanowane działania:

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • wykonanie dotykowych oznaczeń pomieszczeń,
 • wykonanie dotykowych modeli i tyflografik,
 • stworzenie audioprzewodnika z audiodeskrypcją,
 • wymiana niektórych opisów na wystawie stałej na bardziej czytelne;

Dostępność dla osób g/Głuchych:

 • przetłumaczenie wybranych treści strony www na polski język migowy,
 • przetłumaczenie wszystkich treści wystawy stałej na polski język migowy;

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną:

 • stworzenie audioprzewodnika w języku prostym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,
 • stworzenie audioprzewodnika w języku prostym dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
 • aktualizacja przed-przewodnika;

Dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchu:

 • wymiana nawierzchni podjazdu,
 • udostępnienie zwiedzającym treści znajdujących się zbyt wysoko;

Dostępność obsługi:

 • szkolenie z obsługi klienta z niepełnosprawnością,
 • szkolenie z komunikacji bez przemocy,
 • szkolenie z języka prostego,
 • szkolenie z wykonywania audiodeskrypcji na żywo,
 • nagranie filmów z opisem dostępności Muzeum,
 • stworzenie na Facebooku grupy poświęconej dostępności Muzeum.

Dofinansowanie: 169 021 zł

Grant jest realizowany w ramach projektu „Kultura bez barier” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia