Dodatkowe informacje dla osób z trudnościami w poruszaniu się

Ogólne informacje dotyczące dojazdu, wejścia, poruszania się w budynku i biletów znajdziesz na stronie Informacje ogólne.

Wypożyczenie wózka

Możesz bezpłatnie wypożyczyć wózek do poruszania się po Muzeum. Taką potrzebę zgłoś wcześniej Kasie Muzeum (+48 58 670 41 61, kasa@muzeumemigracji.pl).

Jeśli w trakcie wizyty okaże się, że potrzebujesz skorzystać z wózka – zgłoś się do pracowników Kasy. Jeżeli nikt inny go nie zarezerwował dla siebie, bez problemu Ci go udostępnimy.

Miejsca odpoczynku

W różnych przestrzeniach Muzeum znajdują się miejsca odpoczynku – kolorowe, geometryczne siedzenia oraz turystyczne krzesła.

Dostępność wystawy stałej

Cała wystawa stała jest dostępna dla zwiedzających na wózkach. Wyjątkiem jest wagon symbolizujący repatriacje ze Wschodu, znajdujący się w sali Sybir.

W sali Batory możesz wjechać na różne poziomy z użyciem podnośnika.

Możliwe bariery

Możesz napotkać na następujące bariery:

  • ciężkie drzwi wejściowe i ewakuacyjne,
  • poręcze przy schodach kończą się na spocznikach,
  • winda przy bocznym wejściu ma zbyt małe pole manewrowe, aby osoba poruszająca się na wózku elektrycznym mogła samodzielnie się obrócić,
  • zbyt wysokie lady w Kasie, Księgarni oraz Cafe Bistro Mondo,
  • miejsca do siedzenia nie posiadają oparć i podłokietników.