Dodatkowe informacje dla osób g/Głuchych i słabosłyszących

Ogólne informacje dotyczące dojazdu, wejścia, poruszania się w budynku i biletów znajdziesz na stronie Informacje ogólne.

Opis działalności Muzeum

Dostępność komunikacyjna

Polski język migowy

Możesz skontaktować się z Muzeum w polskim języku migowym za pośrednictwem tłumacza Migam.

Zadzwoń do tłumacza

W taki sposób możesz zadzwonić do:

  • Biura Muzeum,
  • Kasy,
  • Księgarni,
  • Koordynatorki do spraw dostępności.

Z tłumaczenia skorzystasz również w kasie i księgarni. Zgłoś taką potrzebę, gdy będziesz obsługiwany, a pracownik zadzwoni do tłumacza.

E-mail

Kontakty do wszystkich pracowników znajdziesz w zakładce Zespół.

SMS

Możesz szybko skontaktować się z Muzeum za pośrednictwem wiadomości SMS:

Koordynatorka do spraw dostępności

Marta Otrębska

+48 539 998 937

Pętle indukcyjne

Stanowiska w Kasie Muzeum oraz Księgarni są wyposażone w stanowiskowe pętle indukcyjne.

Wideoprzewodnik w polskim języku migowym

Możesz skorzystać z wideoprzewodnika za pomocą płatnej aplikacji mobilnej.

Koszt dostępu do aplikacji mobilnej wynosi 8 zł/szt.

Informacje na jej temat są dostępne w Kasie Muzeum.

Audioprzewodnik z pętlą indukcyjną

Możesz bezpłatnie wypożyczyć pętlę indukcyjną do użytku z audioprzewodnikiem. Muzeum posiada 15 takich zestawów.

Oprowadzania i warsztaty

W ramach oferty Muzeum Bez Wyjątku oferujemy:

  • bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej dla osób indywidualnych,
  • bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej oraz warsztaty dla grup.

Zobacz szczegóły oferty Muzeum Bez Wyjątku oraz kontakt

Możliwe bariery

Możesz napotkać na następujące bariery:

  • trudny język niektórych tekstów,
  • niektóre treści na wystawie występują jedynie w formie nagrań audio.