Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Ogólne informacje dotyczące dojazdu, wejścia, poruszania się w budynku i biletów znajdziesz na stronie Informacje ogólne.

Audiodeskrypcje budynku Muzeum Emigracji w Gdyni

Na stronie Muzeum oraz klikając w odnośniki poniżej, znajdziesz nagrania z audiodeskrypcją rozkładu pomieszczeń Muzeum.

Poziom -1

Przestrzenie biurowe

Audiodeskrypcje zbiorów

Wypożyczenie szkieł powiększających

W kasie możesz bezpłatnie wypożyczyć szkła powiększające do oglądania eksponatów w większym przybliżeniu.

Szkła są udostępniane bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

Muzeum jest wyposażone w:

 • tradycyjne lupy – 4 sztuki,
 • szkła powiększające w rozmiarze A4 – 5 sztuk.

Szatnia

Osoby niewidome mogą skorzystać z piętnastu szafek posiadających dodatkowe oznaczenia dotykowe w alfabecie Braille’a.

Instrukcja obsługi szafek

Zamknięcie szafki

 1. Domknij drzwi szafki.
 2. Znajdź mechanizm zamykający znajdujący się po lewej stronie drzwi.
 3. Zdejmij z niego niebieską folię. Jeśli na szafce nie znajdziesz folii – skorzystaj z innej szafki.
 4. Przekręć do pionu pokrętło (klamkę) znajdującą się na dole mechanizmu.
 5. Wymyśl czterocyfrowy kod, który łatwo zapamiętasz i wprowadź go na klawiaturze (na przykład 1234).
 6. Jeśli potrzebujesz skorzystać z alfabetu Braiile’a – po prawej stronie mechanizmu znajdziesz oznaczenia cyfr w takiej kolejności, w jakiej są na mechanizmie.
 7. Wprowadź kod drugi raz. Tylko podwójne wpisanie kodu powoduje zamknięcie i zablokowanie szafki.
 8. Zapamiętaj numer szafki i swój kod.

Otwarcie szafki

 1. Znajdź swoją szafkę.
 2. Wprowadź swój kod na mechanizmie zamykającym.
 3. Otwórz szafkę.

Dostępność wystawy stałej

Wielkość i kontrast tekstu

Możesz dostosować rozmiar tekstu w ekranach multimedialnych. Kontrast tła jest ustawiony automatycznie.

Elementy dotykowe

Możesz dotykać wszystkich elementów na wystawie, poza eksponatami znajdującymi się w gablotach.

Informacje sensoryczne

Poszczególne części stałej ekspozycji są bardzo zróżnicowane pod względem kolorystyki, oświetlenia i natężenia dźwięku.

W niektórych salach emitowane są głośne dźwięki otoczenia, które mają na celu oddanie warunków podróży, np. ruchliwej ulicy.

W kilku miejscach na wystawie wyświetlane są projekcje filmowe na ścianach, często silnie kontrastujące z ciemnymi elewacjami.

Oświetlenie niektórych części może być zbyt słabe dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Oprowadzania i warsztaty

W ramach oferty Muzeum Bez Wyjątku oferujemy:

 • bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej dla osób indywidualnych,
 • bezpłatne zwiedzanie wystawy stałej oraz warsztaty dla grup.


Zobacz szczegóły oferty Muzeum Bez Wyjątku oraz kontakt

Możliwe bariery

Możesz napotkać na następujące bariery:

 • brak tyflościeżki,
 • brak dotykowych planów ewakuacji,
 • tablice informacyjne w wersji wyłącznie tekstowej,
 • poręcze przy schodach kończą się na spocznikach,
 • brak audioprzewodnika z audiodeskrypcją,
 • w niektórych miejscach na wystawie stałej:
  • zbyt mały kontrast między tłem a tekstem lub/i zbyt mały tekst,
  • światło odbijające się od tablic z tekstem.