Informacja o braku dostępności i wniosek o zapewnienie dostępności

Informacja o braku dostępności

Możesz nas poinformować o braku dostępności. Aby to zrobić, skorzystaj ze wzoru dokumentu z informacją o braku dostępności albo skontaktuj się bezpośrednio z Koordynatorką do spraw dostępności, Martą Otrębską (m.otrebska@muzeumemigracji.pl).

Wzór informacji o braku dostępności (docx)
Wzór informacji o braku dostępności (pdf)

Wniosek o zapewnienie dostępności

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej oferty, ale nie możesz ze względu na występujące bariery, możesz wysłać do nas wniosek o zapewnienie dostępności.

Taki wniosek może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy.

Wniosek możesz:

  1. przesłać pocztą na adres: Muzeum Emigracji, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
  2. przesłać mailem na adres: biuro@muzeumemigracji.pl,
  3. złożyć w Biurze Muzeum od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30.

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej (docx)
Wzór wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej (pdf)
Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (docx)
Wzór wniosku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (pdf)

Terminy

Postaramy się zapewnić dostępność jak najszybciej. Powinniśmy to zrobić w ciągu:

  • 7 dni – dla dostępności cyfrowej,
  • 14 dni – dla dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Jeżeli nie będzie to możliwe, wskażemy nowy termin zapewnienia dostępności, nie późniejszy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić Ci żądanej dostępności, powiadomimy Cię o tym i postaramy się zapewnić dostęp w inny sposób.

Złożenie skargi

W przypadku braku zapewnienia dostępności masz prawo do złożenia skargi.

Jeżeli wnioskujesz o zapewnienie dostępności architektonicznej lub komunikacyjno-informacyjnej

Możesz złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni od dnia:

  1. w którym upłynął podstawowy termin zapewnienia dostępności – 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  2. w którym upłynął wydłużony termin zapewnienia dostępności – 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
  3. otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Jeżeli wnioskujesz o zapewnienie dostępności cyfrowej

Jeżeli z jakichś względów odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej strony, wskazanej w żądaniu, możesz złożyć skargę do Muzeum.