Wyniki konkursu na koncepcję wystawy stałej

Konkurs na koncepcję przestrzenno-plastyczną ekspozycji stałej Muzeum Emigracji w Gdyni został rozstrzygnięty. Jury konkursu przyznało nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. I nagrodę w wysokości 80 000 tysięcy złotych oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymało ae fusion Studio sp. z o.o. z Krakowa. Wyróżnione zostały także prace autorstwa Fabryki Dekoracji Marcina Pietucha z Krakowa (I Wyróżnienie) oraz duetu: Sara Podwysocka i Anna Bocek-Zachowicz z Gdańska (II Wyróżnienie).

Do oceny i wyboru najlepszych prac konkursowych zostało zaproszone grono znakomitych osobistości świata nauki i kultury, które 13 października obradowały w składzie: Marek Stępa(Przewodniczący Sądu Konkursowego, architekt, wiceprezydent Miasta Gdyni), Paweł Machcewicz (historyk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), Jan Ołdakowski (dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego), Dariusz Gawin (historyk idei, filozof, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego), Dariusz Stola (historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN),Małgorzata Szejnert (dziennikarka, pisarka), Allan Starski(scenograf filmowy i teatralny), Robert Hirsch (architekt, miejski konserwator zabytków w Gdyni).

Zgodnie z uzasadnieniem werdyktu Jury zwycięska praca została nagrodzona za wyróżniający się na tle innych koncepcji wyjątkowo wyrazisty język artystyczny oraz wyobraźnię plastyczną. Aranżacja przestrzenno-plastyczna zaproponowana w pracy konkursowej w sposób oryginalny przetwarza doświadczenia emigracyjne oraz pozwala zbudować intymną narrację opartą na cyklu życia emigranta – jako opowieść uniwersalną. Projekt odznacza się refleksyjnością i przemyślaną przestrzenią, która ukazuje różne wątki i aspekty emigracji. Proponowana nowoczesna estetyka nie dominuje, a pozwala wydobyć treści ekspozycyjne.

Laureat oprócz nagrody pieniężnej otrzyma również zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej tj. przygotowanie szczegółowego projektu plastyczno-przestrzennego ekspozycji stałej. Przestrzenią wystawienniczą jest Magazyn Tranzytowy, przylegający do zabytkowego Dworca Morskiego w Gdyni. Łączna powierzchnia wystawiennicza to ponad 3 600 m².

Ponadto Jury wyróżniło dwie koncepcje:

I Wyróżnienie
Jury Konkursu postanowiło przyznać I wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40 000 zł brutto pracy konkursowej autorstwa Fabryki Dekoracji Marcina Pietucha z Krakowa.
Zdaniem Jury pracę wyróżnia wyjątkowo przemyślana i spójna koncepcja ekspozycji. Narracja jest kompletna, a przedstawiona koncepcja czytelna i konsekwentna.

II Wyróżnienie
II wyróżnienie oraz nagroda pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto zostały przyznane pracy konkursowej duetu: Sara Podwysocka / Anna Bocek-Zachowicz
Wyróżnienie przyznano za szczególnie interesującą scenografię wybranych fragmentów ekspozycji: „Dzień powszedni Dworca Morskiego w Gdyni” oraz „Życie i praca emigranta w USA”.

W konkursie brały także udział poniższe zespoły projektowe:
Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński, Poznań
NoLabel Sp. z o.o., Kraków
Studio Architektury Wnętrz Anna Nowak, Grabowo Kościerskie

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia