Wyróżnienie dla Muzeum Bez Wyjątku

Nasz projekt „Muzeum Bez Wyjątku” – skierowany do osób z niepełnosprawnościami – otrzymał wyróżnienie w konkursie „Gdynia bez barier”! Uroczysta gala XVIII edycji konkursu odbyła się 29 maja w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Celem konkursu „Gdynia bez barier” jest wyróżnienie autorów pomysłów i udogodnień pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Mogą być to instytucje, organizacje lub osoby prywatne. W konkursie nagradzane są rozwiązania i inicjatywy (istniejące lub w fazie projektu), które likwidują różnego rodzaju przeszkody: architektoniczne, komunikacyjne i społeczne – utrudniające codzienne życie osobom niepełnosprawnym.

Muzeum Emigracji w Gdyni oraz projektowi „Muzeum Bez Wyjątku” wyróżnienie przypadło „za otwartość, kreatywność i wrażliwość pracowników, którzy wyznaczają nowatorskie standardy dostępności dla wszystkich”.

Medal Gdynia bez barier przyznano państwu Beacie i Dariuszowi Podlasek prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz Fundacji na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju ADAPA – za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności za pomysł i realizację nowatorskiego projektu „Gdyńska Rybka”.

Wyróżnienie otrzymały także pani Urszula Morga za bajkę „Panda Bonia” z mądrym przesłaniem motywującym dzieci do pokonywania wszelkich życiowych wyzwań oraz Sonia Zając, koordynatorka projektów w Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni – za wrażliwość, efektywność działań oraz pełne zaangażowanie w integrację osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni miasta.


Muzeum Bez Wyjątku

Projekt „Muzeum Bez Wyjątku” jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących, głuchoniewidomych, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Przewodnicy (także biegli w audiodeskrypcji i tłumaczeniach na język migowy) bezpłatnie oprowadzają chętnych po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Darmowy jest również wstęp na wystawę. 15 maja ruszyła kolejna edycja projektu.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ będzie można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu różnych elementów ekspozycji. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od potrzeb, mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy, jak i asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum.

Oferta tłumaczeń na język migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. Informacje o konkretnych wykładach będą pojawiać się na stronie internetowej www.POLSKA1.pl oraz w mediach społecznościach.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ dostępna jest także bezpłatna oferta warsztatowa, adresowaną do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz do osób niesłyszących. Będą się one odbywać do końca listopada. Ich terminy mogą być uzgodnione indywidualnie.

Dowiedz się więcej o projekcie i skorzystaj z oferty.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia