Przeprowadzki – wystawa czasowa

Żółty plakat. W lewym górnym rogu napis: Przeprowadzki. Wystawa familijna. 30.04-31.01.2023. Obok logo Muzeum Emigracji w Gdyni oraz miasta Gdynia. Poniżej rysunki: meble, rośliny, zabawki i zwierzęta przemieszane ze sobą i zwrócone w różne strony. Na dole logotypy partnerów.

Każdy z nas na różnych etapach życia przeprowadzał się chociaż raz. Zmiana miejsca zamieszkania bywa wyzwaniem, szczególnie dla dzieci. Nowa wystawa „Przeprowadzki” opowiada o emocjach, których mogą doświadczać w takiej sytuacji najmłodsi. Razem z bohaterami wystawy poznajemy odpowiedzi na pytania czym jest migracja i dlaczego ludzie migrują oraz uczymy się oswajać to, co nieznane. To ważne, żeby mówić o tym dziś, szczególnie w obliczu wojny w Ukrainie, która spowodowała, że wielu jej mieszkańców znalazło w Polsce nowy dom.

Wystawa “Przeprowadzki” to międzypokoleniowa przygoda, której bohaterami są: Franek, który z rodzicami przeprowadza się do nowego miejsca oraz mieszkająca w Polsce z rodziną ukraińska dziewczynka Olena. To dzięki ich przyjaźni zobaczysz zmieniający się świat oczami dziecka. Ta wystawa powstała z udziałem dzieci i to one miały wpływ na jej finalny kształt. Dlatego podczas zwiedzania poczujesz się jakbyś był częścią opowieści, którą się słucha, ogląda i wypełnia działaniem.

Choć wystawa została stworzona z myślą o dzieciach od lat 6 do 12, zawiera wiele elementów, które będę również atrakcyjne dla młodszych odbiorców. W trakcie „Przeprowadzek” poznamy historię młodych bohaterów, przygotujemy się do wielkiej przeprowadzki, poćwiczymy oswajanie dziecięcych strachów, dowiemy się o migracjach zwierząt i rzeczy, a także posłuchamy specjalnie przygotowanego słuchowiska o migrującym Szakalu. Wystawa jest przeznaczona do wspólnego odkrywania przez dzieci razem z rodzinami i opiekunami.

Wystawa jest bezpłatna i potrwa od 30 kwietnia do końca stycznia 2023 roku. Jest dostępna w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Z okazji przedłużenia wystawy czasowej „Przeprowadzki” proponujemy kolejną edycję warsztatów „Świat w ruchu”. Zapraszamy do Muzeum Emigracji w Gdyni na świetną rodzinną zabawę w wybrane niedziele o godz. 11.00. 

Wystawa powstała we współpracy z IKEA, m.in. użyczającej Muzeum meble, które następnie wejdą w drugi obieg w tworzonym przez IKEA Circular Hubie. Kolejnym partnerem jest Storytel, który dał głos bohaterom wystawy i przygotował bajkę o zwierzętach migrujących w wyniku zmian klimatycznych. Jej fragmentu można odsłuchać na wystawie, a całość będzie dostępna od 29 kwietnia w Storytel. Wystawa nie powstałaby także dzięki wsparciu Akcja Anima oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Dostępność wystawy Przeprowadzki dla osób z niepełnosprawnościami


Кожен з нас на різних етапах життя хоча б раз переїжджав. Зміна місця проживання може стати проблемою, особливо для дітей. Нова виставка «Переїзди» розповідає про емоції, які можуть відчувати наймолодші в такій ситуації. Разом з героями виставки ми дізнаємося відповіді на питання, що таке міграція і чому люди мігрують, і вчимося відкривати невідоме. Про це важливо говорити сьогодні, особливо в умовах війни в Україні, яка змусила багатьох її мешканців знайти новий дім у Польщі.

Виставка «Переїзди» — це пригода між поколіннями, дійовими особами якої є: Франек, який разом із батьками переїжджає на нове місце, та українська дівчинка Олена, яка з родиною живе у Польщі. Саме завдяки їхній дружбі ви побачите мінливий світ очима дитини. Ця виставка була створена за участю дітей і вони вплинули на її остаточний вигляд. Тому, відвідуючи її, ви відчуєте, ніби ви є частиною історії, яку слухають, оглядають та доповнюють діями.

Хоча виставка була створена для дітей від 6 до 12 років, вона містить багато елементів, які будуть привабливими і для молодшої аудиторії. Під час «Переїздів» ми дізнаємося історію юних героїв, приготуємося до великого переїзду, потренуємося приборкувати дитячі страхи, дізнаємося про міграції тварин і речей, а також послухаємо спеціально підготовлений аудіозапис про мігруючого Шакала. Виставка призначена для дітей та їхніх родин та опікунів.

Виставка триватиме з 30 квітня до кінця січня 2023 року і доступна польською, українською, російською та англійською мовами.

Виставка створена у співпраці з IKEA, в т.ч. надання меблів Музею, які потім отримають нове життя у Circular Hub, створеному IKEA. Ще один партнер – Storytel, який озвучив героїв виставки та підготував казку про мігруючих тварин у результаті зміни клімату. Уривок з нього можна почути на виставці, а цілком він буде доступний з 29 квітня на Storytel. Виставка була б неможлива якби не підтримка Фонду Akcja Anima та Фонду Даємо Дітям Силу.


Kuratorki wystawy / кураторки виставки:

Anna Posłuszna, Katarzyna Witt

Zespół merytoryczny  / відповідальні за зміст:

Joanna Gojżejewska, Marta Otrębska, Ludwika Radacka – Majek, Liliia Antoniuk

Konsultacje projektowe i wsparcie produkcyjne / проєктні консультації та супровід виробництва:

Karolina Grabowicz- Matyjas, Maksymilian Bochenek, Monika Górka, Hanna Gryka

Projekt i aranżacja  / дизайн та впорядкування:

Kosmos project – Ewa Bochen, Maciej Jelski

Identyfikacja wizualna i ilustracje / візуальна ідентифікація та ілюстрації:

Acapulco Studio  – Agata Dudek, Małgorzata Nowak

Produkcja / виробництво:

Studio Robot

Koordynacja projektu / координація проєкту:

Anna Posłuszna

Teksty / тексти:

Katarzyna Witt

Redakcja i korekta / редагування та коректура:

Iga  Fijałkowska

Tłumaczenia / переклад:

Agencja Skrivanek – Biuro Tłumaczeń

Młodzi eksperci i ekspertki / молоді експерти та експертки:

Jagna Błaż, Laura Kaim – Perkowska, Oleksandra Korol, Vasylyna Korol, Hania Kowalczuk, Krzyś Kowalczuk, Jonasz Krause, Bartłomiej Losik, Emilka Purish, Oliwer Radzimiński, Anna Vlasenko, Franciszek Witt, Kostek Żukowski, Tytus Żukowski

Konsultacja wątków międzykulturowych / консультації з міжкультурних тем:

Maria Beburia, Taras Gembik – grupa Blykist

Koordynatorzy dostępności / координатори з доступностi:

Marta Otrębska, Rafał Lis

Ta wystawa nie powstałaby bez wskazówek i wsparcia od  / ця виставка була б неможливою без підказок та підтримки з боку:

Olgi Ciszewskiej, Olgi Czechowej, Oksany Dubovyk, Karoliny Jusińskiej, Agnieszki Kaim, Joanny Pająk, Reginy Kulig – Posłuszny, Aleksandry Solińskiej, Natalii Wielebskiej, Angeliki Zioga – Wadas, Anny Żukowskiej

Dziękujemy także wszystkim pracownikom i pracowniczkom Muzeum Emigracji w Gdyni zaangażowanym w powstanie wystawy! / дякуємо також всім працівникам та працівницям  Музею Еміграції в Гдині, які допомагали у створенні виставки

Partnerzy medialni  / медіапартнери:

Gazeta Wyborcza Trójmiasto, Ładne Bebe, Radio TOK FM, Trójmiasto.pl

Partnerzy / партнери:

IKEA, Storytel, Akcja Anima

Współpraca / співпраця:

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę,  PPNT Centrum Designu

Patronat Honorowy  – Prezydent Miasta Gdyni / Почесний Патронат – Президент Міста Гдиня

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia