Zostań współautorem 7. numeru „Polskiego Przeglądu Migracyjnego”

Zapraszamy do zgłaszania propozycji tekstów naukowych oraz popularnonaukowych do kolejnego numeru czasopisma „Polski Przegląd Migracyjny”.

Tematem przewodnim następnego wydania periodyku będzie szeroko rozumiana problematyka stereotypów migracyjnych. Poszukamy odpowiedzi na pytania czym jest stereotyp, jak powstaje i czym różni się od obrazu. Przyjrzymy się zjawisku stereotypizacji w różnych dziedzinach życia codziennego – edukacji, polityce, mediach, pracy i kulturze. Zajmiemy się także wpływem stereotypów na politykę migracyjną i na obrazy migrantów w ujęciu lokalnym i globalnym.

Do przeanalizowania związanych z tą tematyką zagadnień zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych. Abstrakty tekstów o długości do 500 słów prosimy nadsyłać do końca marca 2021 r. na adres: k.langowska@muzeumemigracji.pl

„Polski Przegląd Migracyjny” to interdyscyplinarne czasopismo popularnonaukowe wydawane raz w roku przez Muzeum Emigracji w Gdyni. Periodyk ten poświęcony jest zagadnieniom migracyjnym, rozpatrywanym zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej. Każdy z poszczególnych numerów czasopisma dotyczy odmiennej problematyki badawczej związanej z migracjami. Do współpracy nad periodykiem zapraszamy specjalistów wielu dziedzin, z kraju i zagranicy, co pozwala szerzej spojrzeć na wiele obszarów badawczych.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia