Edukacja dla szkół i przedszkoli

Przed wizytą w Muzeum prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulamin zwiedzania.

Przygotowaliśmy bogaty program edukacyjny pozwalający na rozwinięcie wątków zawartych w podstawie programowej. Zróżnicowana oferta koncentruje się nie tylko na dostarczeniu wiedzy, ale także uwrażliwianiu uczniów na kwestie społeczne i kulturowe. Jednocześnie wzmacniając kompetencje obywatelskie i cyfrowe. Staramy się na bieżąco dostosowywać nasz program do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.

Większość zajęć odbywa się w przestrzeni wystawy stałej, a poszczególne sale wykorzystywane są jako narzędzia edukacyjne. Oprócz warsztatów stacjonarnych i online, uczniowie mają możliwość zapoznania się z ekspozycją Muzeum podczas aktywnego oprowadzania z edukatorem lub zwiedzania z kartą pracy pod opieką nauczyciela. 

Oferta edukacyjna na rok 2022/2023 dla poszczególnych grup

Informacje organizacyjne

Wszystkie aktywności edukacyjne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Warsztaty prowadzimy dla grup minimum 8-osobowych. Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – w przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić. Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą podczas całych zajęć.

Zarówno warsztaty, jak i aktywne oprowadzanie, trwają 60-90 minut. Zajęcia prowadzone są we wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

Aby zarezerwować zajęcia online, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy oraz o uzupełnienie formularza. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem.
Koszt zajęć online: 85 zł.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na temat dostępności.

Podczas rozmowy lub w treści maila z rezerwacją prosimy o podanie:
daty oprowadzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne. 

Oferta edukacyjna na rok 2022/2023 w wersji PDF

Kontakt

Zuzanna Sakowska
Edukatorka
tel. +48 58 670 41 86
z.sakowska@muzeumemigracji.pl

Joanna Gojżewska
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Ludwika Radacka – Majek
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 57
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.