Klimaks – wystawa czasowa

grafika z identyfikacją wystawy czasowej Klimaks

Od 25 czerwca Muzeum Emigracji zaprasza na nową wystawę czasową „Klimaks”. Historia, prezentowana na wystawie „Klimaks” wydarzyła się naprawdę, jednak nigdy nie została przedstawiona w ten sposób. Opowiada o relacji łączącej człowieka i jego środowisko naturalne z perspektywy wyjazdów Polaków do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Na wystawie stawiamy sobie i zwiedzającym pytanie o to, jak możemy budować bardziej partnerskie relacje z przyrodą i na nowo spojrzeć na historię polskich emigrantów w Ameryce Południowej?

Emigracja ta była częścią dynamicznych procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych, kształtujących nowy porządek świata. Czy znana i przebadana historia o emigracji Polaków do Ameryki Południowej została opowiedziana w pełni? Co faktycznie o niej wiemy? Środowisko naturalne wpływało nie tylko na pracę polskich imigrantów, ale w znacznym stopniu determinowało ich kulturę, która przywiedziona do Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku natrafiła na zupełnie nowe warunki. Pod ich wpływem zmieniała się i ewoluowała tworząc nowy folklor. Obyczajowość, tradycje i zwyczaje z czasem wchodziły w dialog z lokalną kulturą, która naturalnie się z nią przenikała.

„Klimaks” to nie tylko opowieść o losach polskich osadników, ale przede wszystkim próba spojrzenia na kwestię migracji w szerszej perspektywie: jako wspólną wędrówkę ludzi, roślin, tradycji i idei.

Słowo „klimaks” oddaje moment, gdy rzecz zmierza ku końcowi, ale wciąż nie osiąga finału. Ilustruje stan trwania w zawieszeniu, gdy kończy się jeden proces zmian, jednocześnie dając przestrzeń do kolejnego. Odwołanie się do jego idei otwiera pole do dyskusji nad trwałością tego, gdzie żyjemy, i zasad, według których to życie wiedziemy.

Na ekspozycję składają się m.in.: cykl fotograficzny Marianny i Katarzyny Wąsowskich, poetyckie utwory Urszuli Zajączkowskiej, prezentacja skrzynki Warda i działalności Fundacji Biodiversitatis, zajmującej się ochroną i badaniem gatunków roślin i zwierząt, występujących na zagrożonych zniszczeniem terenach leśnych w Kolumbii. Tej części towarzyszy również film w reżyserii Macieja Dydyńskiego „Stanhopea Tigrina” z poetycką narracją Julii Fiedorczuk.

Osią narracji projektu fotograficznego “Czekając na śnieg” Katarzyny i Marianne Wąsowskich jest historia polskich osadników przybyłych do Ameryki Południowej. Ekspozycja składa się z wykonanych przez autorki zdjęć, archiwalnych dokumentów i rodzinnych albumów pochodzących z Argentyny i Brazylii. W dialog z obrazami wchodzi dziewięć krótkich form literackich napisanych przez Urszulę Zajączkowską, poetkę, botaniczkę i artystkę.

Na potrzeby wystawy zrekonstruowano skrzynkę Warda – rodzaj specjalnego szklanego pudła, zaprojektowanego przez Nathaniela Bagshaw Warda w XIX wieku. Skrzynia ta służyła do transportu roślin, pozwalając masowo przewozić je między kontynentami i uprawiać tam, gdzie wcześniej nie występowały.

Przestrzeń poświęcona działalności Fundacji Biodiversitatis przedstawia kilka możliwych scenariuszy zmian, których kierunki zależą od stopnia zróżnicowania biologicznego. Chodzi o całe uniwersum żywych organizmów, które jako część dynamicznych ekosystemów wzajemnie na siebie oddziałują. Zniknięcie jednego może mieć kluczowe znaczenie dla całego łańcucha zależności. Obecnie trwa masowe wymieranie gatunków flory i fauny, a my wciąż nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dzisiejszych i przyszłych konsekwencji tego procesu.

Wystawa wpisuje się w szeroką dyskusję dotyczącą dziedzictwa kolonializmu, skutków antropocenu, ale i ekologicznej odpowiedzialności muzeów. Dlatego też architektura wystawy została przekształcona z elementów poprzedniej ekspozycji „Carboland”.

Przeczytaj o wszystkim co robimy w deklaracji środowiskowej.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa będzie otwarta od 25 czerwca 2021 do 12 grudnia 2021.

Sprawdź informacje na temat dostępności wystawy czasowej „Klimaks”.

Katalog z wystawy w formacie PDF otworzy się do pobrania po kliknięciu w ten tekst.

Lista kredytowa:

Kurator | Curator

Maksymilian Bochenek

Projekt fotograficzny “Czekając na Śnieg” | “Waiting for the Snow” photo project

Katarzyna Wąsowska
Marianne Wąsowska

Teksty narracyjne | Narrative texts

Urszula Zajączkowska

Podpisy fotografii | Photography captions

Grzegorz Labuda
Claudia Stefanetti Kojrowicz
Katarzyna Wąsowska
Marianne Wąsowska

Prezentacja Fundacji Biodiversitatis | Biodiversitatis Foundation presentation

Konsultacje naukowe | Scientific consultations

Przemysław Baranow
Marta Kolanowska

Teksty | Texts

Przemysław Baranow
Monika Górka
Marta Kolanowska
Marta Szurlej

Fotografie | Photographs

Ryszard Laskowski

Wideo “Stanhopea Tigrina” | Video “Stanhopea Tigrina”

Maksymilian Bochenek
Maciej Dydyński
Julia Fiedorczuk
Natalia Przybysz

Projekt i aranżacja wystawy | Exhibition design and arrangement

Maciej Siuda Pracownia

Projekty graficzne | Graphic design

Full Metal Jacket

Produkcja wystawy | Exhibition production

Marta Wójcicka / Stowarzyszenie Artanimacje

Koordynacja wystawy | Exhibition coordination

Grzegorz Labuda

Współpraca | Cooperation

Monika Górka
Hanna Gryka

Dostępność wystawy | Exhibition accessibility

Marta Otrębska

Koordynacja katalogu | Catalog coordination

Joanna Majchrzak

Redakcja i korekta tekstów | Editing and proofreading

Katarzyna Żelazek

Tłumaczenie na język angielski | Translation into English

Monika Bokiniec

Komunikacja | promocja

Public relations | promotion

Michalina Domoń
Ewa Drygalska
Łukasz Leśniak
Zuzanna Sitek

Specjalne podziękowania | Special thanks

Paulina Adamczak
Kuba Bąkowski
Klaudia Ferkaluk
Krzysztof Kapała
Rafał Raczyński
Izabela Stachowicz
Kacper Świerk
Katarzyna Wojczulanis – Jakubas
Aleksandra Zielonka
Joanna Znaniecka
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tropical Factory

Partnerzy | Partners 

Fundacja Biodiversitatis
Uniwersytet Gdański

Partnerzy medialni | Media Partners 

Gazeta Wyborcza
Notes na 6 Tygodni
SZUM
Tok FM
Trojmiasto.pl

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia