Premiera spotu i pakietu antydyskryminacyjnego #nauczsięreagować

Każdy z nas był choć raz świadkiem dyskryminacji. Niechęć oraz idące za nią niemiłe słowa i gesty wynikają często z braku wiedzy. Jak rozmawiać o dyskryminacji z młodzieżą? We współpracy z nauczycielami i pedagogami stworzyliśmy spot antydyskryminacyjny #nauczsięreagować wraz z zestawem materiałów, które pomogą rozmawiać młodzieżą, ucząc przeciwstawiać się oznakom nietolerancji.

Do wspólnej pracy nad spotem zaprosiliśmy grupę nauczycieli. Chcieliśmy poznać doświadczenia osób na co dzień pracujących młodzieżą w szkole. Wspólnie stworzyliśmy scenariusz krótkiego filmu, korzystając ze wsparcia specjalistów. Do współpracy włączyliśmy: psychologa i trenerkę antydyskryminacyjnej – Bogusławę Gontarz oraz nauczyciela mianowanego tytułem: Nauczyciel Roku 2018 – Przemka Staronia, reprezentujących Centrum Rozwoju Jump, a także Dominika Wernera – filmowca, który opracował scenariusz oraz część wizualną spotu.

W lutym i marcu 2020 roku odbył się cykl warsztatów dla nauczycieli, podczas których piętnastoosobowa grupa uczestników miała okazję dyskutować na temat przejawów dyskryminacji w szkole pod opieką Bogusławy Gontarz. Była to także okazja, aby poznać filmowe zaplecze powstawania spotów czy kampanii społecznych, o których opowiedział Dominik Werner.

Na podstawie wniosków z warsztatów powstał scenariusz, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Centrum Rozwoju Jump. Zależało nam, aby spot nie tylko pokazywał, czym jest dyskryminacja i jak się przejawia, ale także, że warto reagować na mowę nienawiści i nierówne traktowanie. Stąd hasło pojawiające się w spocie: #nauczsiereagować.

Spot uzupełnia pakiet edukacyjny, zawierający treści teoretyczne oraz ćwiczenia do przeprowadzenia w klasie szkolnej. Można w nim zapoznać się między innymi z rozdziałem dotyczącym przejawów mowy nienawiści w intrenecie oraz nierównego traktowana osób z niepełnosprawnościami. Pakiet ten jest narzędziem, z którego mogą samodzielnie skorzystać nauczyciele oraz rodzice. Za warstwę merytoryczną pakietu odpowiadała Bogusława Gontarz.

Koordynacja projektu: Ludwika Radacka-Majek, Kaja Długosz, Marta Otrębska, Zuzanna Sitek

Współpraca przy projekcie: Centrum Rozwoju Jump.

Realizacja: NORTH.FILM

Scenariusz, reżyseria: Dominik Werner, Rafał Malko

Szczególne podziękowania dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Gdyni za udostępnienie przestrzeni na nagranie spotu.

Pobierz edukacyjny pakiet antydyskryminacyjny: Pobierz plik

#nauczsięreagować – spot antydyskryminacyjny


#nauczsięreagować – spot antydyskryminacyjny – bez komentarza P. Staronia, z tłumaczeniem na PJM


#nauczsięreagować – spot antydyskryminacyjny – wersja bez komentarza P. Staronia


#nauczsięreagować – spot antydyskryminacyjny – z tłumaczeniem na Polski Język Migowy

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia