Projekt „Gdyńska Trójka i co dalej? Emigracyjne plany edukacyjne maturzystów z III LO w Gdyni”

Każdego roku maturę zdaje setki tysięcy młodych Polaków, którzy stają przed ważnym wyborem dalszej ścieżki kariery. Większość planuje studia, a wśród nich są tacy, którzy marzą o nauce za granicą. Co ich motywuje? Jakie mają wyobrażenie o zagranicznych uczelniach? Co planują po zakończeniu studiów? Jak postrzegają czekającą ich emigrację?

To pytania, które skłoniły nas do podjęcia projektu naukowego zrealizowanego we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Badanie miało na celu poznanie planów edukacyjnych maturzystów III LO z 2020 roku, którzy zamierzają podjąć studia za granicą oraz powodów, które nimi kierują przy podejmowaniu decyzji.

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni to jedna z najlepszych szkół średnich w Polsce. W rankingu liceów ogólnokształcących z 2020 roku, przygotowanym przez magazyn „Perspektywy”, gdyńska Trójka zajęła czwarte miejsce. Szkoła prowadzi klasy z profilem matury międzynarodowej. Obecnie uczy się w nich ponad 50 maturzystów. Z weryfikacji prowadzonej przez liceum wynika, że każdego roku średnio 30 absolwentów podejmuje studia na zagranicznych uniwersytetach.

Projekt obejmował dwa etapy badawcze – ankietę online oraz pogłębione wywiady. Zapytaliśmy maturzystów m.in. o powody i osobiste motywacje, które skłaniają do podjęcia studiów poza Polską, doświadczenia biograficzne, które sprzyjają podjęciu edukacji na zagranicznych uczelniach czy potencjalne plany życiowe i zawodowych po zakończeniu edukacji za granicą. Interesowały nas również preferowane kierunki emigracji edukacyjnej, uczelnie i dyscypliny, a także określenie kształtującej się tożsamości maturzystek i maturzystów decydujących się na wyjazd na zagraniczne studia – czy młodzi ludzie postrzegają ją jako polską, europejską czy globalną. Wszystkie dane zostały określone na podstawie dwóch etapów badania – ilościowego i jakościowego.

Raport z badania jest dostępny do pobrania – pobierz raport z badania.

W planach jest kolejna edycja projektu, w której grupa badawcza zostanie poszerzona o uczniów innych trójmiejskich szkół.

Muzeum Emigracji w Gdyni dziękuję szczególnie III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni za duże zaangażowanie w projekt.

Nadchodzące wydarzenia