„Muzeum. Udostępnij!” to projekt realizowany w trzech edycjach w latach 2015-2018 inspirowany popularnym w Szwecji programem edukacji „Mini-Przewodnicy”. W jego ramach Marinmuseum w Karlskronie wzmacniało kompetencje kulturowe dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Marinmuseum współpracowało z tamtejszą szkołą, w której imigranci, w tym uchodźcy, stanowią 98% uczniów. Dzięki uznaniu, którego młodzież doświadczyła w trakcie programu, wzmacniane były więzi rodzinne i te łączące lokalną społeczność. Muzeum dotarło zaś do osób, które często same nie skorzystałyby z jego oferty. Projekt „Muzeum. Udostępnij!” przeniósł skandynawskie doświadczenia na grunt polski i zrealizował program z gdyńskimi świetlicami socjoterapeutycznymi, które były partnerami projektu.

Młodzi przewodnicy uczyli się, że sieć oferuje dużo więcej niż Facebook, gry i Youtube, a muzeum nie jest świątynią szklanych gablot. Uczestnicy programu „Muzeum. Udostępnij!” odkrywali wystawę Muzeum Emigracji w Gdyni w poszukiwaniu tego, co interesuje ich najbardziej. Dla jednych była to muzyka, dla innych podróże i marzenia o wielkim świecie. Wszyscy stworzyli indywidualne, jedyne w swoim rodzaju ścieżki zwiedzania, po których już następnie oprowadzali swoich najbliższych.

Wyjątkowa „kadra” przewodników Muzeum Emigracji w Gdyni w wieku 10-13 lat wzięła udział w serii zajęć plastycznych i kreatywnych, które uczyła je historii, autoprezentacji, a także korzystania z cyfrowych zasobów i multimedialnych urządzeń. Zajęcia z tabletami na interaktywnej wystawie, warsztaty z wykorzystaniem blogów, portali czy zdigitalizowanych zbiorów pokazały, jak rozróżniać fakty od opinii i oceniać wiarygodność źródeł. W trakcie zajęć edukatorzy zachęcali do tego, by dzieci sobie ufały i wzajemnie sobie pomagały, przekonując, że lepiej jest wspierać kolegów, niż z nimi konkurować i nie ma nic złego w opieraniu się na sprawdzonych pomysłach innych. Wszystko po to, by pod koniec projektu z sukcesem i uśmiechem wejść w rolę ważnego eksperta – profesjonalnego przewodnika po wystawie Muzeum Emigracji w Gdyni.

Muzeum. Udostępnij! (2015-2016)

 • partnerzy: Marinmuseum w Karlskronie, Stena Line, Stowarzyszenie Społecznej Edukacji NON STOP, Stowarzyszenie „Perspektywa”, Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” i Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”.
 • seminarium dla animatorów, edukatorów, nauczycieli i osób pracujących w instytucjach kultury oraz w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
 • publikacja prezentująca przebieg i efekty pracy nad projektem dostępna do pobrania:
  Publikacja Muzeum. Udostępnij! w PDF
  Publikacja Muzeum. Udostępnij! w EPUB
  Publikacja Muzeum. Udostępnij! w MOBI

Muzeum. Udostępnij! 2 (2017)

 • partnerzy: Świetlica Socjoterapeutyczna „Vitava” (świetlica Witawa Witomino i Witawa Centrum, Stowarzyszenie RCWS (Świetlica Wyspa)

Muzeum. Udostępnij! 3 (2018)

 • partnerzy: Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni – Klub Osiedlowy „Apteka” oraz Placówka Wsparcia Dziennego „Kreatywni”, Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop – Świetlica Światłowcy z Oksywia
 • projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Nadchodzące wydarzenia