Przedłużamy wystawę czasową „Przeprowadzki” do 31.01.2023!

Żółty plakat. W lewym górnym rogu napis: Przeprowadzki. Wystawa familijna. 30.04-31.01.2023. Obok logo Muzeum Emigracji w Gdyni oraz miasta Gdynia. Poniżej rysunki: meble, rośliny, zabawki i zwierzęta przemieszane ze sobą i zwrócone w różne strony. Na dole logotypy partnerów.

Wystawę Przeprowadzki od otwarcia w kwietniu 2022 odwiedziło blisko 10 tysiecy osób! Doceniamy wszystkie pozytywne recenzje i bezcenne reakcje takie jak uśmiech dziecka.

Wiemy, jak trudno jest rozmawiać z dziećmi o migracji i życiowych zmianach. Dlatego przedłużamy rodzinną wystawę „Przeprowadzki”, która tłumaczy to, co trudne oraz uczy pozytywnych postaw społecznych. A kto najlepiej opowie o „Przeprowadzkach” jak nie oni? Obejrzyjcie filmik i sprawdźcie, jak bliski jest temat przeprowadzki naszym młodszym odbiorcom.

W imieniu zespołu Muzeum Emigracji oraz kuratorek: Anny Posłusznej i Katarzynie Witt kolejny raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w stworzeniu wyjątkowego miejsca na muzealnej mapie Polski, w tym projektantom Kosmos Project, ilustratorkom Acapulco Studio i producentom ze Studio Robot.

Szczególne podziękowania składamy dzieciom, które uczestniczyły w powstawaniu wystawy i młodym aktorom z powyższego filmu (w kolejności alfabetycznej): Ani, Bartkowi, Irence, Jagnie, Łucji, Kalinie, Kostkowi, Oleksandrze, Oliwerowi, Tytusowi, Vasylynie i Zuzi oraz ich rodzicom.

Z okazji przedłużenia wystawy czasowej „Przeprowadzki” proponujemy także kolejną edycję warsztatów „Świat w ruchu„. Zapraszamy do Muzeum Emigracji w Gdyni na świetną rodzinną zabawę w wybrane niedziele o godz. 11.00.

Wystawa Przeprowadzki powstała we współpracy z IKEA, m.in. użyczającej Muzeum meble, które następnie wejdą w drugi obieg w tworzonym przez IKEA Circular Hubie. Kolejnym partnerem jest Storytel , który dał głos bohaterom wystawy i przygotował bajkę o zwierzętach migrujących w wyniku zmian klimatycznych. Jej fragmentu można posłuchać na wystawie, a całość jest dostępna na Storytel.pl Wystawa nie powstałaby także dzięki wsparciu Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę oraz współpracy z Akcja Anima i Centrum Designu Gdynia.


Виставку #Переїзди з моменту відкриття у квітні 2022 року відвідало майже 10 тисяч людей! Ми цінуємо всі позитивні відгуки та безцінні реакції, такі як посмішка дитини.

Ми знаємо, як важко говорити з дітьми про міграцію та життєві зміни. Тому ми продовжуємо сімейну виставку «Переїзди», яка пояснює, що є складним, і вчить позитивного соціального ставлення. І кому, як не їм, найкраще говорити про «Переїзди»? Подивіться відео та переконайтеся, наскільки цей крок близький нашій молодшій аудиторії.

Від імені колективу Музею Еміграції та кураторів: Анни Послушней та Катажини Вітт ще раз дякуємо всім причетним за допомогу у створенні унікального місця на музейній карті Польщі, зокрема дизайнерам Kosmos Project, ілюстраторам Acapulco Studio та продюсерам із Studio Robot.

Особлива подяка дітям, які брали участь у створенні виставки, та юним акторам із вищезгаданого фільму (в алфавітному порядку): Ані, Бартку, Іренці, Ягні, Люції, Каліні, Кості, Олександрі, Оліверу, Титусу, Василині і Зужі та їхнім батькам.

Виставка #Переїзди  створена у співпраці з IKEA, в т.ч. надання меблів Музею, який потім увійде до другого циклу Circular Hub, створеного IKEA. Ще один партнер – Storytel, який озвучив героїв виставки та підготував казку про міграцію тварин внаслідок зміни клімату. Його фрагмент можна почути на виставці, а весь  доступний на Storytel.pl. Виставка була б неможливою завдяки підтримці Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Фонду Даємо Дітям Силу)  та співпраці з Akcja Anima та Centrum Designu Gdynia.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia