Marco Godinho i Florian Tuercke

Plakat. Białe tło. Na tle odbitych wiele okrągłych pieczątek z napisem Forever Immigrant.

Latem 2018 roku Muzeum Emigracji w Gdyni zaprosiło do współpracy dwóch artystów – Marco Godinho oraz Floriana Tuercke – których wspólnym obszarem zainteresowań jest multiplikowanie obrazów i dźwięków. Prace „Forever Immigrant” oraz „Ubran Audio”, pierwotnie stworzone do STREFY GDYNIA na Open’er Festiwal, zostały zaprezentowane także w Muzeum Emigracji w Gdyni.

STREFA GDYNIA na Open’er Festival w 2018 roku była połączeniem niezwykłej formy architektonicznej, angażującej treści oraz wspólnego budowania narracji wokół pojęć miasta i migracji. Specjalnie zaprojektowana przestrzeń powstała z myślą o stworzeniu miejsca do dyskusji i namysłu nad zmianami i wartościami, jakie niosą ze sobą nowi mieszkańcy miast. Do jej tworzenia zaproszono dwóch artystów Floriana Tuercke oraz Marco Godinho.

W twórczości Marco Godinho ważne są wątki społeczne związane z globalnymi ruchami migracyjnymi i to, w jaki sposób kształtują współczesność. Jego prace powstają przez wielokrotne odciśnięcie stempla z napisem Forever Immigrant. Rozpoczęty przez portugalskiego artystę w 2012 roku projekt „Forever Immigrant” stanowi komentarzem do budzących emocje ruchów migracyjnych. Układ oraz wielkość napisu zbliżony jest do stempli administracyjnych i nawiązuje do pieczątek urzędników, które decydują o losie człowieka, a przy skali współczesnych emigracji oraz próba ich kontroli mają wpływ na przyszłość milionów osób. Multiplikacja odciskanych obok siebie urzędowych pieczęci przypominają unoszące się nad miastem chmury bądź ławice.

W 2018 roku Godinho stworzył w Gdyni dwie odsłony swojej instalacji – w STREFIE GDYNIA na Open’er Festival oraz w Muzeum Emigracji w Gdyni. Oba projekty powstały we współpracy z publicznością. 

Florian Tuercke w swojej pracy wideo pn. „Urban Audio. Gdynia” uchwycił unikalny charakter miasta, którego tożsamość od początku współtworzyli ludzie przybywający z różnych stron. Zaprojektowany przez niemieckiego artystę samochód – laboratorium dźwiękowe – stacjonował w różnych miejscach Gdyni bezpośrednio przekształcając rejestrowane dźwięki w fascynujące utwory. Muzyce towarzyszył wielowarstwowy, wprawiony w ruch portret miasta, który ukazuje złożone oblicze miasta, nieustannie kształtowane przez nowych mieszkańców. Film został zrealizowany na specjalne zamówienie Muzeum Emigracji w Gdyni i został po raz pierwszy pokazany w STREFIE GDYNIA na Open’er Festival.

Kurator wystawy: Maksymilian Bochenek