Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii

Plakat wystawy Polacy w kanadyjskiej mozaice 150 lat historii. Czarno-białe zdjęcie przedstawiające trzy osoby nad rzeką. W tle las i szczyt góry w centrum zdjęcia. Na zdjęcie nałożona czerwona przezroczysta grafika z wyciętym przezroczystym szablonem klonowego liścia. W lewym górnym rogu tytuł wystawy. W lewym dolnym rogu termin i lokalizacja wystawy. Pod spodem napis Wystawa objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Kanady w Polsce Stephena de Boera oraz Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka. Na dole pasek z logotypami partnerów i patronatów medialnych. W prawym dolnym rogu czarny logotyp Muzeum Emigracji w Gdyni.

W lipcu 2017 roku, z okazji 150. rocznicy powstania Kanady, we współpracy z Ambasadą Kanady, otwarto wystawę ukazującą obecność Polaków w historii i współczesności tego kraju. Wybrane treści wystawy zaprezentowano również na terenie ambasady w Warszawie, a także w prowincji Ontario w Kanadzie – w Hamilton Central Library, London Central Library oraz na Polskim Festiwalu Roncesvalles w Toronto.

Na wystawie w Muzeum Emigracji w Gdyni zaprezentowano sylwetki wielu znanych i mniej znanych polskich Kanadyjczyków, wśród nich pianisty Jana Lisieckiego czy wokalistki Basi Bułat. Zwiedzający wystawę mieli szansę dowiedzieć się, dlaczego w prowincji Ontario wciąż można usłyszeć język kaszubski, jak wyglądały stosunki sąsiedzkie emigrujących z Galicji Polaków i Ukraińców, z czego budowano polskie domy na preriach i gdzie szkolono żołnierzy ze słynnej Błękitnej Armii.

Inspiracją dla oprawy wizualnej wystawy stała się kanadyjska przyroda. Ścianki ekspozycyjne zbudowano z jasnego drewna, na ich bokach namalowano charakterystyczny, czerwony liść klonowy. W gablotach znalazły się oryginalne obiekty związane z Polakami w Kanadzie, w tym moneta z wizerunkiem Janusza Żurakowskiego, który samolotem CF-100 Cannuck jako pierwszy człowiek w Kanadzie pokonał barierę dźwięku. W przestrzeni wystawy umieszczono również przestrzenną mapę prezentującą liczebność i rozmieszczenie polskiej grupy etnicznej w poszczególnych kanadyjskich prowincjach. Dane te zostały opracowane specjalnie na potrzeby wystawy.

Wystawa „Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii” została objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Kanady w Polsce Stephena de Boera oraz Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka.

Ekspozycja stała się inspiracją do wydania publikacji „Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii”, która jest dostępna w sprzedaży w księgarni Muzeum Emigracji w Gdyni.

Koncepcja wystawy: Sebastian Tyrakowski, Michalina Petelska
Scenariusz wystawy: Anna Reczyńska, Michalina Petelska, Sebastian Tyrakowski
Teksty: Anna Reczyńska,  Dagmara Drewniak, Michalina Petelska
Tłumaczenia: Ambasada Kanady w Polsce
Projekt wystawy: Anita Wasik, Dorota Terlecka (Biuro Kreacja)
Produkcja: MADOX: Fabryka scenografii
Kwerendy archiwalne: Łukasz Podlaszewski, Katarzyna Morawska
Przygotowanie eksponatów: Grzegorz Labuda
Koordynacja produkcji: Katarzyna Morawska