Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą

W Muzeum Emigracji w Gdyni od kilku lat prowadzimy szeroko zakrojone badania nad migracjami osób wysoko wykwalifikowanych. Wiele z opuszczających Polskę specjalistek doskonale odnajduje się zagranicą, wciąż jednak bardzo niewiele wiemy o tej grupie. Z tego powodu wraz z partnerami: International Border Studies Center, Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, Girls Future Ready i Girls in Tech – rozpoczynamy projekt badawczy poświęcony zjawisku emigracji wysoko wykwalifikowanych Polek.

Co chcemy zrobić?

Celem badania jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat polskich specjalistek, które postanowiły realizować się (zawodowo i prywatnie) poza granicami naszego kraj – ich sytuacji życiowej i zawodowej, przyczyn i uwarunkowań wyjazdów, doświadczeń migracyjnych, godzenia życia zawodowego z prywatnym, a także doświadczeń związanych z dyskryminacją i stereotypowym podejściem. W tym celu, za pomocą ankiet przebadamy minimum 300 specjalistek, a z kilkunastoma z nich przeprowadzimy szczegółowe wywiady. Efektem badania będzie bezpłatny raport online wraz z komentarzem ekspertów i rekomendacjami. W założeniu raport stanie się podstawą do podjęcia innych działań dotyczących badanej grupy, takich jak cykl debat, warsztatów czy projektów kulturalnych.

Jak wziąć udział w projekcie?

Grupę docelową projektu stanowią wysoko wykwalifikowane Polki, które wyemigrowały z Polski. Bazując na definicji OECD jako Grupę docelową projektu stanowią wysoko wykwalifikowane Polki, które wyemigrowały z Polski. Bazując na definicji OECD jako wysoko wykwalifikowane rozumiemy te osoby, które ukończyły edukację na poziomie wyższym, oraz te, które nie mają formalnych kwalifikacji uzyskanych w ten sposób, ale są zatrudniane w zawodzie (na stanowiskach) zwykle wymagającym takich kwalifikacji.

Aby wziąć udział w badaniu zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza on-line.

Jaki jest cel projektu?

Dzięki wynikom badania będziemy w stanie lepiej rozpoznać i opisać różnice w strategiach migracyjnych między kobietami a mężczyznami (dlaczego i w jaki sposób migrujemy). Zidentyfikowanie problemów, z którymi mierzą się kobiety, a także stereotypów, na które są one narażone, pomoże nam dobrać kompleksowe rekomendacje i propozycje rozwiązań znajdujących zastosowanie na poziomie inicjatyw regionalnych i rządowych. Zakładamy, że wyniki naszych badań będą interesujące dla organizacji pozarządowych, polityków, decydentów kreujących polityki migracyjne, zagranicznych firm oraz korporacji i wreszcie dla samych migrantek. Rezultaty badań mogą być wykorzystane nie tylko przez socjologów i badaczy migracji, ale także mogą stanowić podstawę do projektowania polityk oraz programów rozwojowych skierowanych do kobiet na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym. Firmom prywatnym wyniki badań mogą pomóc w kierowaniu swojej oferty do kobiet-specjalistek i kształtowaniu swojej polityki kadrowej.

Projektem pragniemy również rozpocząć dyskusję nad migracją kobiet, która szeroko omawiana na świecie, w Polsce wciąż nie doczekała się właściwej uwagi. Nasz projekt ma wprowadzić realną zmianę w sposobie postrzegania kobiet oraz przełamać stereotypy dotyczące ich możliwości zawodowych.

Partnerzy projektu:

Nadchodzące wydarzenia